Kilka faktów na temat płatności kartowych w sieci, które powinieneś znać

Dzięki postępowi technologicznemu i możliwości akceptowania płatności cyfrowych, sprzedawcy mogą oferować wiele opcji płatności klientom na całym świecie. Jednak globalny proces przetwarzania płatności stał się bardziej skomplikowany. Niektóre elementy procesu płatności oraz terminologia z nim związana generuje sporo wątpliwości zarówno wśród e-klientów, jak i sprzedawców internetowych. Czas dowiedzieć się więcej na ten temat. Zacznijmy od zagłębienia się w procesy zachodzące podczas transakcji.

Proces zatwierdzania płatności online
Gdy dane karty kredytowej są przesyłane online, następuje "autoryzacja", która obejmuje wiele kroków. Szczegóły transakcji są wysyłane do odpowiedniego banku. Następnie dane są przekazywane do sieci kart kredytowych takiej, jak MasterCard lub Visa. Sieć wysyła te dane do banku wydającego, który wystawił kartę klienta. Wydający bank zatwierdza lub odrzuca transakcję. Decyzja ta jest przekazywana do sieci kart kredytowych, a stąd do dostawcy usług płatniczych, który zatwierdza transakcje. Cały proces wygląda na skomplikowany, ale trwa zaledwie 3 sekundy. 

Proces rozliczeniowy
Po "autoryzacji" środki klienta są wypłacane sprzedawcy w ramach procesu zwanego "rozliczeniem". Oto etapy związane z "rozliczeniem". Środki są wysyłane do banku kart kredytowych z konta klienta przez bank wydający. Sieć kart kredytowych przenosi środki do zdeponowania na rachunku handlowym w banku przejmującym. To konto może należeć do sprzedawcy lub do operatora usług płatniczych. Jeśli konto należy do dostawcy, ten oferuje sprzedawcy wybór sposobu, w jaki może otrzymać płatność. 

Bramki płatności
To punkt końcowy procesu płatności. W przypadku płatności tradycyjnej będzie to fizyczny punkt sprzedaży, np. kasa fiskalna. W przypadku płatności cyfrowej - oprogramowanie komputerowe. Bramka akceptuje dane transakcji i przekazuje je dostawcy usług płatniczych. Oferuje także rozwiązania pozwalające na przeglądanie transakcji, przetwarzanie zwrotów itp.

PCI DSS
Skrót ten oznacza "standard bezpieczeństwa danych karty płatniczej". Jest to standard bezpieczeństwa obowiązujący na całym świecie, który zapewnia bezpieczeństwo informacji o karcie i jej posiadaczu. Certyfikacja PCI DSS jest obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się przetwarzaniem danych kart płatniczych. Certyfikację można uzyskać, korzystając z hostowanej strony płatności dostawcy usług płatniczych, która ma już certyfikat PCI DSS.

Obciążenie zwrotne
To sytuacja, w której klient prosi bank o wycofanie transakcji. Rozwiązanie to ma na celu ochronę klienta w przypadku kradzieży karty lub jeśli klient uzna, że sprzedawca nie wypełnił swojej części umowy. Każde obciążenie zwrotne wiąże się z opłatami dla sprzedawcy. Jednak sama możliwość chargebacku zachęca klientów do korzystania z kart podczas zakupów online. Daje im, bowiem poczucie bezpieczeństwa.

Zobacz również