Jakie wyzwania stawiają przed nami płatności online?

Sprzedawcy internetowi i konsumenci oczekują, że kupowanie i sprzedawanie online będzie łatwe, wydajne i bezpieczne. Transakcje e-commerce uruchamiają złożone, zautomatyzowane procesy, w które zaangażowani są gracze różnego szczebla np. banki czy podmioty przetwarzające płatności. Ponadto postęp technologiczny w zakresie płatności mobilnych i e-portfeli, zmiany w strukturze zakupów oraz popyt na transgraniczne, wielowalutowe płatności elektroniczne zwiększają konkurencję w e-handlu. Wraz z rozwojem rynku przetwarzania płatności internetowych, użytkownicy żądają dodatkowych funkcji i opcji płatności. Sprzedawcy znajdują się, zatem pod ogromną presją. Cała ścieżka płatności online stawia przed niemi wiele wyzwań.

Bezpieczeństwo danych karty
Certyfikacja standardów bezpieczeństwa danych (PCI DSS) jest konieczna w przypadku każdego sprzedawcy akceptującego karty kredytowe lub debetowe. Standardy PCI DSS wymagają od handlowców i procesorów spełnienia 12 kryteriów na sześciu obszarach bezpieczeństwa:
- budowania i utrzymywania bezpiecznej sieci i systemów płatności,
- ochrony danych posiadaczy kart,
- programów do zarządzania lukami w zabezpieczeniach,
- środków kontroli dostępu,
- regularnego monitoringu i testowania sieci,
- polityki bezpieczeństwa informacji. 
Bezpieczeństwo danych klientów i kart to kwestia priorytetowa. Każdy, kto chce prowadzić działalność online, musi się zmierzyć z tym wyzwaniem. 

Wielowalutowość i różne metody płatności
Globalny e-commerce oznacza akceptację różnych metod płatności i walut. Płatności elektroniczne, takie jak e-portfele, płatności mobilne i karty kredytowe czy debetowe, pomagają sprzedawcom internetowym konkurować na rynkach międzynarodowych, umożliwiając klientom dokonywanie płatności w ich rodzimych walutach. Wybór dostawcy usług płatniczych z niezbędną infrastrukturą do wykonywania tego rodzaju transakcji może zapewnić skuteczność działania na różnych rynkach i całkowite bezpieczeństwo płatności. 

Integracja techniczna
Sprawdzone systemy płatności online obsługują pełną gamę platform. Dzięki temu sprzedawca może uniknąć opóźnień w przetwarzaniu płatności, błędów w transakcjach oraz drogich opłat. Przetwarzanie płatności w czasie rzeczywistym, połączenie rozmaitych funkcji, w tym zintegrowanych systemów i bramek płatności rozwiązuje problemy z płynnością i minimalizuje opóźnienia, przy jednoczesnym zachowaniu integralności transakcji online. Dostawca płatności, który zapewnia natychmiastowe i indywidualnie przetwarzane transakcje to nieoceniona pomoc w prowadzeniu biznesu online. 

Zobacz również